Köpvillkor

Våra köpvillkor

Vid köp lämnar kunden sitt samtycke till att Posifon AB, för att fullgöra sina åtaganden för den beställda tjänsten, registrerar och lagrar personuppgifter om Kunden, Brukaren av GPS-larmenheten samt larmmottagare. Registrering sker vid beställning samt under hela abonnemangstiden, i för tjänsten aktiv webbserver. Läs mer i Posifons Integritetspolicy på hemsidan. Posifon AB friskriver sig allt ansvar för hur Kunden tillhandahåller larmmottagning och hjälp till nödställd i de fall dessa tjänster inte köps av Posifon AB. Posifon AB förbehåller sig rätten att göra en enkel kreditprövning i samband med beställning. Läs mer om våra köpvillkor i filen nedan:

Posifon AB:s avtalsvillkor för omsorgskunder (PDF)

Byte och retur

I enlighet med avtalet ovan ingår byte eller reperation av produkt med fel i abonnemanget. Felanmälan kan göras till Posifon AB under ordinarie arbetstid. Ersättande produkt skickas vanligtvis 3 arbetsdagar från mottagande felanmälan. Avtalet omfattar ej reperationer av produkt med fel som orsakats av felaktig användning, åverkan eller ovarsamhet.

Om produkt sänds in till Posifon AB för reparation men vid provning visar sig vara felfri äger Posifon AB rätt att debitera kunden 500 kronor för frakt och funktionsprovning.