Careousel Advance GSM

Careousel Advance GSM har samma betydelsefulla funktioner som Careousel Advance men med ytterligare smarta funktioner. Den kan bland annat skicka ett SMS till användaren, anhöriga och/eller vårdpersonal om medicinen inte tagits.

Vid köp av en Careousel, oavsett modell, ingår en medicinkassett, en bruksanvisning, en nyckel, ett ordinationskort och tre dygnsskivor. Med Careousel Advance GSM tillkommer möjligheten till medicinuppföljning och att göra inställningar på distans. Detta görs i det molnbaserade uppföljnings- samt kommunikationsverktyget Posifon Prevent.

2 048,00 kr

Beskrivning

Om Careousel Advance GSM


Smarta funktioner

Careousel Advance GSM är en automatisk medicindosett som påminner via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta medicin. Medicindosetten matar fram rätt dos vid rätt tid samtidigt som övrig medicin är otillgänglig. Careousel Advance GSM kan skicka ett SMS till användaren, anhöriga och/eller vårdpersonal om medicinen inte tagits. SMS kan även skickas när antalet doser är på väg att ta slut eller om enheten exempelvis ligger upp- och ner. Inställningar kan göras via en internetportal och kan enkelt hämtas hem till enheten via ett knapptryck.

Enheten har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att användaren kommer åt fel medicin. En funktion som både är unik och patenterad. Medicin tas genom att Careousel vänds upp- och ner och medicinen hamnar i handen eller om önskas i en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen slutar.

Careousel Advance GSM har fokus på användarvänlighet och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. Den hanterar även automatiskt sommar- och vintertid. I Careousel Advance GSM har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts. När Careousel Advance GSM lutas horisontellt visas aktuell tid och datum samt när nästa medicin skall tas.

Ingen överdosering

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24 stycken. Vid fyra medicintillfällen per dag så fylls ny kassett på en gång i veckan. När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända enheten. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i tippskålen.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade tiden (5 minuter till 5 timmar) låses säkerhetslocket och gör medicinen otillgänglig. Detta eliminerar möjligheten att användaren tar en dos omedelbart före nästa dos.

Beforskad och välanvänd

University of Birmingham i England har utfört en förstudie där de analyserade nyttoeffekterna med Careousel. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverade verksamheterna upplevde också stora nyttor. De kom fram till att det finns tydliga vinster med att använda Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde uppleva stor nytta och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär.

Abonnemang

Careousel Advance GSM säljs med abonnemang och integrerat SIM-kort. Välj det abonnemang som passar ert behov bäst.

 

 

Ytterligare information

Fakturering

Månadsvis, Kvartalsvis, Halvårsvis

Abonnemang

Posifon adminportal (149kr/månad), Posifon adminportal 12 månader (129 kr/mån)

Specifikation

Teknisk Specifikation Careousel Advance GSM
Diameter
190 mm
Höjd
56 mm
Vikt
390 g exkl. batteri, 490 g inkl. batteri
Volym
ca 10 ml/fack
Strömförsörjning
Batteri 6 V (4 x 1,5 V AA)
Batterilivslängd
3 månader - 12 månader

Tillbehör

Tillbehör Careousel Advance GSM

Abonnemang

Posifon Prevent för Careousel Advance GSM

I abonnemangskostnaden för Posifon Prevent ingår:

 • SMS-påminnelse till valda personer om medicinen inte tas i tid
 • Möjligheten att göra inställningar av tjänsten på distans via ett webbgränssnitt, t ex för
  att förbereda inför patientbesök eller vid ändrad medicinplan/dosering
 • Telefonabonnemang med roaming för bästa möjliga täckning i hela Sverige
 • Trafikavgifterna på mobilnätet
 • Tillgång till systemets alla tjänster för medicinuppföljning. Prevent är byggt för
  systematisk uppföljning av läkemedelsfördelning och medicinsignering i enlighet med
  kraven på IT- och patientsäkerhet inom vård-och omsorg
 • Support via mail och telefon, vardagar mellan 08.00-17.00