Clipper till Posifon Pico

Clipper till Posifon Pico, för att enkelt fästa enheten i bältet.

71,00 kr