Doseringstratt Careousel

En doseringstratt används för att förenkla påfyllnad av medicin i medicinkassett. Med doseringstratt fylls ett fack på i taget. Doseringstratten fungerar till alla Careousels modeller: Careousel Advance GSM, Careousel Advance och Careousel Mk3.

89,00 kr