Dygnsskivor Careousel

3-pack med dygnsskivor för att tydligare se aktuella dagar/tider för den som fyller medicinkassetten. Dygnsskivor fungerar till alla Careousels modeller: Careousel Advance GSM, Careousel Advance och Careousel Mk3.

44,00 kr