Careousel Mk3

Careousel MK3 är instegsmodellen i Careousel-serien. Den programmeras enkelt och påminner brukaren genom en ljudsignal och/eller blinkande lyse när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin blir otillgänglig.

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Careousel Mk3 kan påminna upp till 24 gånger per dygn. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hamnar i handen. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen slutar.

1 599,00 kr

Beskrivning

Om Careousel Mk3


Beforskad och välanvänd

University of Birmingham i England har utfört en förstudie där de analyserade nyttoeffekterna med Careousel. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverade verksamheterna upplevde också stora nyttor. De kom fram till att det finns tydliga vinster med att använda Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde uppleva stor nytta och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär.

Betydelsefulla funktioner

Careousel Mk3 är instegsmodellen i Careousel-serien. Den programmeras enkelt och påminner brukaren genom en ljudsignal och/eller blinkande lyse när det är dags att ta sin medicin. När det är dags matar enheten fram rätt dos vid rätt tidpunkt, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig. Med medföljande nyckel så går det att låsa in medicinen vid behov, det finns även möjlighet att köpa en extranyckel om så behövs. Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Du som brukare kan maximalt ha 24 dagliga påminnelsetidpunkter.

Enkel

Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen avbryts.

Smidiga tillbehör

Vid köp av en Careousel ingår en medicinkassett, en bruksanvisning, en nyckel, ett ordinationskort samt tre dygnsskivor.

Doseringstratt rekommenderas för att underlätta påfyllnad av mediciner i kassetten. Har mediciner blisterförpackning kan läkemedelstången vara ett stöd i att enkelt få ur medicinen ur förpackningen och medicinkassetten. Till Careousel finns även en tippskål för dig som av olika anledningar vill få stöd med att vända enheten upp- och ner och få medicinen i en skål. Careousel har även ett speciallock där du kan se medicinerna. Detta är uppskattat av användare som vill se antalet mediciner som är kvar i enheten men även vid läkemedelssvinn. Med detta lock får användaren eller dennes omgivning en tydlighet i när och om medicinen är glömd.

Specifikation

Teknisk Specifikation Careousel Mk3
Diameter
190 mm
Höjd
56 mm
Vikt
390 g exkl. batteri, 490 g inkl. batteri
Volym
ca 10 ml/fack
Strömförsörjning
Batteri 6 V (4 x 1,5 V AA)
Batterilivslängd
ca 1 år

Tillbehör

Tillbehör Careousel Mk3