Careousel Advance

Careousel Advance är en automatisk medicindosett som påminner via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta medicin. Careousel Advance matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin är otillgänglig. Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicin. En funktion som både är unik och patenterad. Medicin tas genom att Careousel vänds upp- och ner och medicin hamnar i handen eller om önskas i en skål. Vändningen gör så att ljud- och ljussignalen slutar. När Careousel Advance lutas horisontellt visas aktuell tid och datum samt när nästa medicin skall tas.

Careousel har en ökad användarvänlighet genom att den kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. Den hanterar även automatiskt sommar- och vintertid. I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

1 799,00 kr

Beskrivning

Om Careousel Advance


Medicinpåminnare med betydelsefulla funktioner

Careosuel Advance är en automatisk medicinpåminnare som påminner via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta medicin. Denna medicinpåminnare matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin är otillgänglig. Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicin. En funktion som både är unik och patenterad. Medicin tas genom att Careousel vänds upp- och ner och medicin hamnar i handen eller om önskas i en skål. Vändningen gör så att ljud- och ljussignalen slutar. När Careousel Advance lutas horisontellt visas aktuell tid och datum samt när nästa medicin skall tas.

Careousel har en ökad användarvänlighet genom att den kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. Den hanterar även automatiskt sommar- och vintertid. I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Ingen överdosering

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24 stycken. Vid fyra medicintillfällen per dag så fylls ny kassett på en gång i veckan. När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända Careousel. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i tippskål för dem som önskar.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade tiden (5 minuter till 5 timmar) låses säkerhetslocket och gör medicinen otillgänglig. Detta eliminerar möjligheten för användaren att ta en dos omedelbart före nästa dos.

Enkel och smidig

Careousel Advance kan med enkelhet tas med på resor. Även om den ligger upp- och ner påminner den vid inställda tider som vanligt men matar då inte fram medicinen förrän den ställts rätt samt att tiden är inne för ny medicindos.

Beforskad och välanvänd

University of Birmingham i England har utfört en förstudie där de analyserade nyttoeffekterna med Careousel. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverade verksamheterna upplevde också stora nyttor. De kom fram till att det finns tydliga vinster med att använda Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde uppleva stor nytta och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär.

Smidiga tillbehör

Vid köp av en Careousel Advance ingår en medicinkassett, en bruksanvisning, en nyckel, ett ordinationskort samt tre dygnsskivor.

För enklare hantering rekommenderas doseringsbricka för att underlätta påfyllnad av mediciner. Vid blisterförpackning kan läkemedelstång vara ett stöd i att enkelt få ur medicinen ur förpackningen och i medicinkassetten. Till Careousel finns även en tippskål för dig som av olika anledningar vill få hjälp med att vända enheten upp- och ner och få medicinen i en skål. Careousel har även ett speciallock där du kan se medicinerna. Detta är uppskattat av användare som vill se antalet mediciner som är kvar i enheten men även vid läkemedelssvinn. Med detta lock får användaren eller dennes omgivning en tydlighet i när och om medicinen är glömd.

Specifikation

Teknisk Specifikation Careousel Advance
Diameter
190 mm
Höjd
56 mm
Vikt
390 g exkl. batteri, 490 g inkl. batteri
Volym
ca 10 ml/fack
Strömförsörjning
Batteri 6 V (4 x 1,5 V AA)
Batterilivslängd
ca 1 år

Tillbehör

Tillbehör Careousel Advance